Zapisz się, by otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i spotkaniach.

Zamknij
0 0,00 

O nas

Nasze Wydawnictwo jest własnością Uniwersytetu Wrocławskiego, uczelni kultywującej zarówno tradycje dawnego niemieckiego Uniwersytetu Leopoldyńskiego (założonego 21 października 1702 r. przez cesarza Leopolda I Habsburga), jak i Uniwersytetu Lwowskiego (Akademii Lwowskiej, założonej przez polskiego króla Jana Kazimierza 20 stycznia 1661 r.), której to uczelni księgozbiory, kadry i tradycje stanowiły fundament polskich szkół wyższych powstających we Wrocławiu po roku 1945.

Samo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego powstało w latach 60. XX wieku i jest obecnie jedną z najstarszych działających nieprzerwanie polskich oficyn naukowych. Od 1996 roku na mocy Aktu Założycielskiego stało się osobną firmą, którą powołał i którą nadzoruje Uniwersytet. Wydawnictwo spełnia dla UWr rolę oficyny domowej, utrzymując jednocześnie pełną samodzielność formalno-prawną. Współpracując z autorami i redaktorami z macierzystego uniwersytetu, realizuje także publikacje powstające poza nim, w tym w innych polskich i zagranicznych uczelniach wyższych czy ośrodkach naukowo-badawczych. Co roku w WUWr ukazuje się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu książek i periodyków naukowych.

Oficyna była i jest wydawcą wielu znanych i prestiżowych serii. Są wśród nich Bibliotheca Judaica, Musicologica Wratislaviensia, Dramat – Teatr, Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Socjologia czy Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach ukazały się w WUWr na przykład „Lwowska Szkoła Matematyczna” Romana Dudy, „Źródła teatru” Mirosława Kocura, „Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL” Ireny Kamińskiej-Szmaj, „Słowa w cieniu mieczy. »Dabiq« i narracja Państwa Islamskiego” Bartosza Bolechowa, „Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu” Marcina Wodzińskiego, „Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej” Arkadiusza Lewickiego, „Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach” Tadeusza Klimowicza czy „Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do ok. 1138 roku)” Przemysława Wiszewskiego.

Obecnie wydawnictwo koncentruje się na publikacjach z dziedziny humanistyki, przede wszystkim z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecznych, historycznych i pedagogicznych, ale także filologii, bibliotekoznawstwa i komunikacji społecznej. Oprócz prac o charakterze monograficznym, słowników i opracowań bibliograficznych, tomów okolicznościowych i publikacji konferencyjnych wydaje także kilkadziesiąt czasopism naukowych. Są wśród nich np. ukazujące się od kilku dekad „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”, „Prawo”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Estudios Hispánicos”, „Romanica Wratislaviensia”,„Studia Linguistica”, „Slavica Wratislaviensia”, „Neerlandica Wratislaviensia”, „Anglica Wratislaviensia”, „Germanica Wratislaviensia”, „Studia Filmoznawcze”, „Literatura i Kultura Popularna”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Prace Kulturoznawcze” i „Prace Literackie”.   

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi także stacjonarną czytelnię, organizuje spotkania autorskie, udostępnia bezpłatnie bazę kilkunastu tysięcy artykułów naukowych (zobacz: wuwr.pl), prowadzi szkolenia i działania animujące społeczność akademicką Wrocławia. Przygotowując swoje publikacje, dba o ich poziom edytorski i merytoryczną wiarygodność, o odpowiednią widoczność w Sieci, obecność we właściwych bazach i indeksach, zajmuje się budowaniem relacji międzynarodowych i aktywnie szuka dla swoich książek i czasopism nowych dróg do akademickiego czytelnika.

Siedziba WUWr mieści się przy Placu Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu (redakcja znajduje się na II piętrze, zapraszamy). 

Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce cookies.
Zamknij