Zapisz się, by otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i spotkaniach.

Zamknij
0 0,00 

O nas

Nasze Wydawnictwo jest własnością Uniwersytetu Wrocławskiego, uczelni kultywującej zarówno tradycje dawnego niemieckiego Uniwersytetu Leopoldyńskiego (założonego 21 października 1702 r. przez cesarza Leopolda I Habsburga), jak i Uniwersytetu Lwowskiego (Akademii Lwowskiej, założonej przez polskiego króla Jana Kazimierza 20 stycznia 1661 r.), której to uczelni księgozbiory, kadry i tradycje stanowiły fundament polskich szkół wyższych powstających we Wrocławiu po roku 1945.

Samo Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego powstało w latach 60. XX wieku i jest obecnie jedną z najstarszych działających nieprzerwanie polskich oficyn naukowych. Od 1996 roku na mocy Aktu Założycielskiego stało się osobną firmą, którą powołał i którą nadzoruje Uniwersytet. Wydawnictwo spełnia dla UWr rolę oficyny domowej, utrzymując jednocześnie pełną samodzielność formalno-prawną. Współpracując z autorami i redaktorami z macierzystego uniwersytetu, realizuje także publikacje powstające poza nim, w tym w innych polskich i zagranicznych uczelniach wyższych czy ośrodkach naukowo-badawczych. Co roku w WUWr ukazuje się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu książek i periodyków naukowych.

Oficyna była i jest wydawcą wielu znanych i prestiżowych serii. Są wśród nich Bibliotheca Judaica, Musicologica Wratislaviensia, Dramat – Teatr, Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Socjologia czy Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach ukazały się w WUWr na przykład „Lwowska Szkoła Matematyczna” Romana Dudy, „Źródła teatru” Mirosława Kocura, „Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL” Ireny Kamińskiej-Szmaj, „Słowa w cieniu mieczy. »Dabiq« i narracja Państwa Islamskiego” Bartosza Bolechowa, „Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu” Marcina Wodzińskiego, „Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej” Arkadiusza Lewickiego, „Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach” Tadeusza Klimowicza czy „Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do ok. 1138 roku)” Przemysława Wiszewskiego.

Obecnie wydawnictwo koncentruje się na publikacjach z dziedziny humanistyki, przede wszystkim z zakresu prawa, ekonomii, nauk społecznych, historycznych i pedagogicznych, ale także filologii, bibliotekoznawstwa i komunikacji społecznej. Oprócz prac o charakterze monograficznym, słowników i opracowań bibliograficznych, tomów okolicznościowych i publikacji konferencyjnych wydaje także kilkadziesiąt czasopism naukowych. Są wśród nich np. ukazujące się od kilku dekad „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”, „Prawo”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Estudios Hispánicos”, „Romanica Wratislaviensia”,„Studia Linguistica”, „Slavica Wratislaviensia”, „Neerlandica Wratislaviensia”, „Anglica Wratislaviensia”, „Germanica Wratislaviensia”, „Studia Filmoznawcze”, „Literatura i Kultura Popularna”, „Góry – Literatura – Kultura”, „Prace Kulturoznawcze” i „Prace Literackie”.   

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi także stacjonarną czytelnię, organizuje spotkania autorskie, udostępnia bezpłatnie bazę kilkunastu tysięcy artykułów naukowych (zobacz: wuwr.pl), prowadzi szkolenia i działania animujące społeczność akademicką Wrocławia. Przygotowując swoje publikacje, dba o ich poziom edytorski i merytoryczną wiarygodność, o odpowiednią widoczność w Sieci, obecność we właściwych bazach i indeksach, zajmuje się budowaniem relacji międzynarodowych i aktywnie szuka dla swoich książek i czasopism nowych dróg do akademickiego czytelnika.

Siedziba WUWr mieści się przy Placu Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu (redakcja znajduje się na II piętrze, zapraszamy). Od maja 2021 roku prezesem Wydawnictwa jest Marcin Hamkało. Pracami redakcyjnymi kieruje obecnie Mariusz Urbanek.

Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce cookies.
Zamknij