0 0,00 

Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2023 roku

05/04/2024
Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2023 roku

Biblioteka Narodowa opublikowała raport „Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2023 roku” – jest lepiej!

𝟰𝟯% Polaków przeczytało w 2023 roku co najmniej jedną książkę. To wzrost o 9 punktów procentowych, 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼𝗱 𝟭𝟬 𝗹𝗮𝘁! Wzrosło także zainteresowanie bibliotekami, a stopniowo zmienia się sposób pozyskiwania informacji o książkach – coraz większą rolę odgrywa Internet i media społecznościowe. Czytamy też znacznie więcej książek drukowanych niż ebooków.

Raport na temat książek i czytelnictwa to doskonała okazja, by przypomnieć naszą serię: Książka – dokument – informacja – cykl wydawniczy tworzony przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (dziś Instytut Nauk o Informacji i Mediach).
Książki Kultura książki w humanistyce współczesnej oraz Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników są jeszcze dostępne w sprzedaży! 🙂

Praca zbiorowa Kultura książki w humanistyce współczesnej składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje najnowsze kierunki badań nad książką i informacją w ujęciu interdyscyplinarnym, przynosi rozprawy poświęcone humanistyce cyfrowej oraz nowym formom książki. Druga zawiera studia nad sposobami kształtowania się kultury piśmienniczej i czytelniczej na przestrzeni dziejów, zarówno w regionie, jak i na obczyźnie. Kolejne dwie części powstały na okoliczność obchodów 60-lecia istnienia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W części trzeciej została omówiona działalność naukowa IINiB w latach 2006–2016 z perspektywy dokonań naukowych poszczególnych Zakładów. Tom zamyka część czwarta dokumentująca uroczystości jubileuszowe. Publikacja powinna zainteresować badaczy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, szczególnie specjalizujących się w problematyce nowych mediów i ich roli w kulturze, ale także popularyzatorów nauki i szerokie grono osób tworzących społeczeństwo informacji i wiedzy.

Publikacja Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników jest wynikiem głębokiej dyskusji nad metodologią badań różnorodnych zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania. W trzech częściach, zatytułowanych kolejno: Cyfrowy wymiar bibliologii i informatologii, Zasoby elektroniczne — procesy i perspektywy oraz Użytkowanie i użytkownicy piśmiennictwa cyfrowego, zebrano artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni wirtualnej słowa pisanego. Publikacja może zainteresować badaczy korzystających ze źródeł elektronicznych i narzędzi sieciowych, a także praktyków zajmujących się tworzeniem ii udostępnianiem zasobów piśmiennictwa cyfrowego.

Pełen raport BN możecie przeczytać tutaj: https://bn.org.pl/download/document/1712262172.pdf

Powrót

Przeczytaj również