0 0,00 

Justyna Bajda

Justyna Bajda

Justyna Bajda, dr hab., prof. UWr, literaturoznawca i historyk sztuki, pracuje w Zakładzie Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego). Zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi w obszarze literatury i sztuki europejskiego modernizmu, między innymi oddziaływaniem kultury francuskiej w obrębie literatury, sztuki i kultury materialnej na przełomie XIX i XX wieku.

Współpracuje z polskimi i francuskimi towarzystwami naukowymi, wśród nich Europejskim Centrum Badań Słowiańskich (Centre Européen d’Études Slaves) oraz Uniwersytetem w Poitiers (Université de Poitiers). Autorka kilku monografii: Na przełomie wieków (2002); Młoda Polska (2003); Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera (2003); Poeci — to są słów malarze… Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski (2010); antologii Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm — Młoda Polska) (2007), haseł w leksykonie literatury polskiej. Ogłosiła blisko sto artykułów poświęconych kulturze i estetyce przełomu XIX i XX wieku. Publikuje w języku polskim i francuskim.

Więcej informacji

Powrót