0 0,00 

NOWOŚĆ! Bezpłatna monografia profesora Marka Szydło już do pobrania!

04/04/2024
NOWOŚĆ! Bezpłatna monografia profesora Marka Szydło już do pobrania!

W naszej księgarni internetowej można już pobrać bezpłatnie nową monografię profesora Marka Szydło, zatytułowaną “Sądowa kontrola decyzji organów regulacyjnych poprzez ich uchylanie“. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

➡ Autor analizuje prawną problematykę sądowej kontroli decyzji polskich organów regulacji sektorowej przez sądy powszechne. Rozważania dotyczą przede wszystkim swoistej postaci rozstrzygnięć sądowych, jakimi są wyroki uchylające decyzje organów regulacyjnych. Praca wykazuje, że wyrok sądu powszechnego uchylający decyzję organu regulacyjnego jest rozstrzygnięciem o charakterze merytorycznym, rozstrzyga co do istoty sprawę administracyjną i stanowi swoisty przejaw autorytatywnej sądowej konkretyzacji normy materialnego prawa administracyjnego. Wyrok taki nie ma natomiast charakteru kasatoryjnego i nie odsyła sprawy do ponownego rozstrzygnięcia przez organ regulacyjny.

➡ Rozważania dotyczą organów regulacyjnych w sektorach energetyki, łączności elektronicznej, poczty, transportu kolejowego oraz gospodarki wodnej, natomiast wśród sądów analizowane są wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Sądu Najwyższego.

➡ Zakresem analiz jest objęte prawo polskie i prawo Unii Europejskiej, na tle teoretycznej konstrukcji sprawy administracyjnej oraz przy dokonywaniu porównań z innymi instytucjami prawnymi sądowej oraz instancyjnej kontroli orzeczeń administracyjnych i sądowych.

Powrót

Przeczytaj również