0 0,00 

Jerzy Skorupka

Jerzy Skorupka

Jerzy Skorupka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Zajmuje się prawem karnym procesowym, prawem karnym gospodarczym oraz filozofią i historią prawa. Autor ponad 350 prac naukowych, w tym podręczników akademickich, monografii, komentarzy, artykułów i glos publikowanych w Polsce i za granicą.

Powrót