0 0,00 

Wskazówki dla autorów

Przed złożeniem książki do Wydawnictwa prosimy o wypełnienie i przesłanie ANKIETY WYDAWNICZEJ

Po wypełnieniu ankiety, treść monografii lub prac zbiorowych prosimy przesyłać na adres: sekretariat@wuwr.com.pl

Artykuły do czasopism wydawanych przez WUWr powinny być kierowane bezpośrednio do ich redaktorów naukowych w formie dostosowanej do wymogów przyjętych przez te czasopisma (wytyczne dla autorów są dostępne na stronach czasopism na platformie wuwr.pl).

Przygotowanie tekstu

W jakim formacie dostarczyć pracę?
Pracę należy dostarczyć do wydawnictwa w formie elektronicznej, w formacie docx lub doc.

Co powinien zawierać plik z pracą?

 • stronę tytułową (dane autora/redaktora, pełny tytuł)
 • spis treści
 • tekst główny z przypisami
 • bibliografię
 • streszczenie w j. angielskim (lub innym j. obcym) lub j. polskim (przeznaczone do tłumaczenia)
 • jeśli występują: wykaz ilustracji, tabel, aneksów, skrótów
 • w przypadku prac zbiorowych należy przygotować plik ze stroną tytułową i spisem treści oraz odrębne pliki zawierające poszczególne rozdziały książki, opisane nazwiskami autorów.

Jak sporządzić przypisy?
W całej publikacji powinien być stosowany ten sam rodzaj odwołań bibliograficznych - przypisy dolne lub przypisy typu „autor - data" (tzw. przypisy harwardzkie).

Jak przygotować bibliografię?
Bibliografia powinna być dostosowana do przyjętej formuły przypisów i zawierać wszystkie pozycje przywoływane w przypisach (zob. Szczegółowe wytyczne bibliograficzne).

Pamiętaj o indeksach
Jeśli publikacja ma zawierać indeksy, autor powinien dostarczyć tzw. indeksy ślepe (bez numerów stron), czyli w przypadku indeksu nazwisk alfabetyczny spis wszystkich występujących w pracy nazwisk, z pełnymi imionami, a w przypadku indeksu rzeczowego wykaz haseł/problemów/tematów, które mają zostać uwzględnione.

Informacja o książce
Prosimy również o przesłanie krótkiej informacji o książce (ok. 500 znaków ze spacjami), którą będziemy mogli wykorzystać na okładce książki i stronie internetowej Wydawnictwa, oraz biogramu autora lub autorów (treść tych informacji będzie redagowana w Wydawnictwie).

Przygotowanie materiałów ilustracyjnych

Poinformuj nas o zamieszczanych ilustracjach
W pracach, w których są przewidziane fotografie i inne materiały ilustracyjne (rysunki, wykresy, schematy), w tekście głównym powinny być wyraźnie wskazane miejsca, gdzie mają się znajdować konkretne ilustracje (np. adnotacja „ILUSTRACJA 1 TUTAJ").

Jak dostarczyć materiał ilustracyjny?
Materiały ilustracyjne powinny zostać dostarczone w osobnych plikach (nie należy ich wklejać do pliku Word). Nazwy plików powinny odpowiadać numeracji podanej w dołączonym wykazie ilustracji.

Co powinien zawierać wykaz ilustracji?
Dołączony do pracy wykaz ilustracji powinien zawierać informacje o ich autorach, źródle pochodzenia, miejscu przechowywania i numerze katalogowym (w przypadku starodruków).

Prawa do wykorzystywanych materiałów
Do każdej ilustracji wymagana jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich na wykorzystanie pliku w publikacji.

Jaki powinien być format i rozdzielczość plików?

 • rozdzielczość plików: min. 300 dpi.
 • format plików:
  • zdjęcia, ilustracje skanowane: tiff, jpg, bmp, png
  • wykresy, diagramy, schematy, mapy: ai, eps, svg lub edytowalne pliki Word/Excel
infografika_dlaautorow