0 0,00 

Nowość: Autorytarny proces karny

12/04/2024
Nowość: Autorytarny proces karny

Nowa pozycja prawna – Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym, pod redakcją doktor Doroty Czerwińskiej i profesora Jerzego Skorupki jest już w sprzedaży!

Monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej — VIII Wrocławskiego Seminarium Karno-procesowego, która odbyła się 17 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W publikacji zebrano artykuły znamienitych przedstawicieli doktryny prawa (nie tylko karnego), składające się na wieloaspektową analizę cech autorytarnego procesu karnego w jego polskim modelu. Książka jest odpowiedzią nauki prawa na wprowadzane od 2016 roku rozwiązania ustrojowe i karnoprocesowe, osłabiające gwarancyjność procedury karnej i zaburzające układ stosunków procesowych między sądem a stronami, będące w istocie próbą pozyskania przez władzę wykonawczą instrumentów wpływania na wyniki konkretnych postępowań karnych. W monografii nie tylko poddano krytyce omawiane zjawiska, lecz także zaproponowano rozwiązania przywracające rzetelność postępowania karnego, czy to 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘢 w drodze wykładni, czy też 𝘥𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘢 – w drodze postulowanych zmian prawa stanowionego.

Serdecznie polecamy tą publikację, którą możecie kupić u nas w księgarni internetowej: https://wuwr.eu/…/autorytarny-proces-karny-rzetelnosc…/

A już w poniedziałek 15 kwietnia stacjonarnie, podczas IX Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe – Fundamenty nowego procesu karnego organizowanego przez Katedra Postępowania Karnego WPAiE! Będziemy tam z tą i innymi pozycjami z zakresu prawa!

Dorota Czerwińska — doktora, adiunktka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokatka w Izbie Wrocławskiej; wykonawczyni w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (samodzielnie kieruje projektem dotyczącym optymalnego modelu porozumień procesowych, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki). Jej zainteresowania badawcze obejmują zwłaszcza problematykę konsensualizmu w procesie karnym i jego rzetelności oraz prawa porównawczego. 

Jerzy Skorupka – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Zajmuje się prawem karnym procesowym, prawem karnym gospodarczym oraz filozofią i historią prawa. Autor ponad 350 prac naukowych, w tym podręczników akademickich, monografii, komentarzy, artykułów i glos publikowanych w Polsce i za granicą.

Powrót

Przeczytaj również