0 0,00 

Multimodalność – spotkanie wokół czasopisma Anglica Wratislaviensia nr 61.1

Spotkanie
Multimodalność – spotkanie wokół czasopisma Anglica Wratislaviensia nr 61.1

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online – wokół numeru 61.1 czasopisma Anglica Wratislaviensia. Rozmowę z trojgiem badaczy komunikacji multimodalnej poprowadzi dr hab. Michał Szawerna z Instytutu Filologii Angielskiej UWr. Uczestnikami będą:
dr Hiroki Hanamoto z Japonii,
dr Kimberley Pager-McClymont z Wielkiej Brytanii,
dr Ilhana Nowak z Francji.

Dr Hanamoto jest autorem szeregu publikacji na temat gestów towarzyszących mowie, w tym artykułu opublikowanego w AW 61.1, w którym bada użycie gestów przez uczących się angielskiego jako drugiego języka, którzy różnią się wzajemnie pod względem poziomu zaawansowania w nauce tego języka.

Dr Pager-McClymont jest autorką artykułu opublikowanego w AW 61.1, w którym opisuje metaforę pojęciową rzutującą emocje istoty żywej na jej otoczenie, a ponadto omawia egzemplifikacje tej metafory w wybranych multimodalnych tekstach kultury popularnej.

Artykuł dr Nowak w AW 61.1 poświęcony jest metaforycznej interpretacji 25 pomników wzniesionych w socjalistycznej Jugosławii w latach 1960–1980.

Tematem spotkania będą wspomniane artykuły oraz, nieco szerzej, teorie i metody badań nad multimodalnością. Uczestnicy spotkania spróbują odpowiedzieć na następujące pytania:
Dlaczego warto zajmować się badaniem komunikacji multimodalnej?
W jakim zakresie analiza multimodalna stanowi interdyscyplinarny obszar badań?
Jakie teorie i metody badawcze najlepiej wspomagają analizę multimodalną?
Jaki/e aspekt/y analizy multimodalnej leży/ą w obszarze Pana/Pani zainteresowań naukowych?
Czego dotyczy artykuł Pana/Pani autorstwa w AW 61.1?

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych tematem multimodalności!

SPOTKANIE ONLINE

🗓️ Data: 10.05.2024, piątek
🕑 Godzina: 11:00

Strona wydarzenia na Facebooku

Powrót

Informacje praktyczne

Data
10/05/2024
Godzina
11:00
Miejsce
ONLINE

O publikacjach

Anglica Wratislaviensia | tom LXI nr1

Volume 61.1 of Anglica Wratislaviensia, edited by Michał Szawerna, is a collection of five original research articles in the area of multimodal analysis. Hiroki Hanamoto’s article investigates gesture use among learners of English as a second language with varying language proficiency levels. Ilhana Nowak’s article explores the conceptual metaphors guiding the interpretation of 25 monuments erected […]

Więcej o produkcie

Spory o wartości II. Światy alternatywne

W latach 2014–2017 w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone były badania pod szyldem „Spory o wartości”. Zaangażowało się w nie kilkoro pracowników, doktorantów i studentów. Przedstawiany tom jest drugą publikacją, którą zaowocował ten projekt. Podobnie jak pierwsza książka, zbiór „Spory o wartości II” jest świadectwem myślenia według wartości w kontekście badań kulturoznawczych. Tytułowe „Światy alternatywne” zapraszają do namysłu nad […]

Więcej o produkcie