0 0,00 

Literatura autobiograficzna Żydów polskich

Na czasie
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

Monografia autorstwa wybitnych i uznanych specjalistów z wrocławskiej judaistyki to praca najwyższej próby. Ma ona szansę zmienić, uzupełnić i przeformatować dotychczasowy sposób postrzegania funkcji egodokumentów. Kompendium zostało napisane z wielką pasją, finezyjnym, świetnym piórem. Trio autorskie dzieli się nie tylko ogromną wiedzą, prezentując wieloaspektowe, zniuansowane podejście do kluczowych tematów żydowskiej memuarystyki, ale przede wszystkim przełamuje dotychczasowe schematy myślenia o gatunkach literatury autobiograficznej, każąc nad nimi na nowo się zastanowić.

prof. Magdalena Koch

Powrót

Specyfikacja techniczna

Liczba stron
206
Format
B5
Rok wydania
2024
ISBN (druk)
978-83-229-3851-5
ISBN (PDF)
978-83-229-3852-2

O autorach

Literatura autobiograficzna Żydów polskich

Agnieszka Jagodzińska

Literaturoznawczyni i historyczka. Pracuje w Katedrze Judaistyki im. T. Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują różne aspekty kulturowego i religijnego pogranicza historii polsko-żydowskiej w XIX i na początku XX wieku.

Więcej o autorce
Literatura autobiograficzna Żydów polskich

Joanna Degler (Lisek)

Profesora
Literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie na poezji żydowskiej i działalności kobiet na gruncie kultury jidysz.

Więcej o autorce
Literatura autobiograficzna Żydów polskich

Marcin Wodziński

Literaturoznawca i historyk, kierownik Katedry Judaistyki im. T. Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, MAE. Jego zainteresowania naukowe to historia społeczna Żydów, dzieje Żydów na Śląsku, epigrafika hebrajska oraz żydowska kultura materialna.

Wybrane publikacje:

seria Bibliotheca Judaica

Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3091-5

Skrupulatny wykaz materiałów dotyczących spraw żydowskich przechowywanych w Archiwum Głównym w Warszawie. Na zespół ten składają się obecnie 463 jednostki (ok. 98 tys. zapisanych stron) zawierające zapiski związane z różnymi aspektami życia społeczności żydowskiej Królestwa Polskiego. Czytelnik znajdzie tu informacje z zakresu jej historii społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturalnej (w tym religijnej), a także dające obraz stosunków polsko-żydowskich oraz chrześcijańsko-żydowskich w XIX-wiecznym Królestwie Polskim. Zawartość poszczególnych jednostek archiwalnych została systematycznie scharakteryzowana, a pomocą w nawigacji po informatorze służą obszerne indeksy: osobowy, rzeczowy oraz nazw geograficznych.

Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego

Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych

Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-229-2935-3

Książka analizuje skomplikowane relacje polityczne między władzami Królestwa Kongresowego a ruchem chasydzkim w latach 1815–1864. Jednym z najważniejszych jej ustaleń jest konstatacja, że czynnikiem kształtującym w przemożny sposób politykę państwa wobec chasydyzmu nie były plany i dalekosiężne strategie państwowe, lecz raczej mikropraktyki biurokratyczne i mentalność urzędników wszystkich szczebli, począwszy od namiestnika, przez ministrów, po burmistrzów i żandarmów. studium skupia się więc na analizie wpływu tego typu postaw i sposobów działania administracji, procesów decyzyjnych, mikropolitycznych mechanizmów czy czynników „niskich” i pozamerytorycznych na ostateczny kształt polityki państwa wobec ruchu chasydzkiego i zapewne wobec całej społeczności żydowskiej.

Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach

Data wydania: 1998
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
ISBN: 978-83-7091-041-6

Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII wieku

Data wydania: 1996
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
ISBN: 978-83-709-1038-9

W publikacji znalazły się historie cmentarzy (Wrocław, Świdnica, Brzeg, Nysa, Biała k. Prudnika, Głogów, Cieszyn, Osobłoga, Mikołów, Wielowieś, Brzeg Dolny, Dobrodzień), indeks miejsc, osób, skrót w językach angielskim i niemieckim.

Więcej o autorze