0 0,00 

Zbrodnie w imię wolności. Zamachy anarchistyczne w świetle prawa austriackiego drugiej połowy XIX wieku

[omnibus_price_message id="6333" strip_tags="yes"]

[omnibus_price_message id="6342" strip_tags="yes"]


Monografia Zbrodnie w imię wolności. Zamachy anarchistyczne w świetle prawa austriackiego drugiej połowy XIX wieku. Wybrane zagadnienia to omówienie rodzajów i charakteru przestępstw anarchistycznych, do których popełnienia dochodziło lub mogło dojść podczas działalności anarchistów w Cesarstwie Austro-Węgierskim w XIX wieku oraz związanych z nimi zagadnień prawnych. Rodzaje przestępstw anarchistycznych zostały omówione przez pryzmat przepisów prawa karnego Cesarstwa Austro-Węgier. Opisane przestępstwa odpowiadają żądaniom towarzyszącym działalności anarchistycznej, w szczególności postulatom likwidacji na drodze rewolucji instytucji państwa, organów władzy, podziałów panujących w społeczeństwie, religii, kapitału i własności.

Powrót

Specyfikacja techniczna

Liczba stron
147
Format
A5
Rok wydania
2023
ISBN (druk)
978-83-229-3840-9
ISBN (PDF)
978-83-229-3841-6

O autorze

Zbrodnie w imię wolności. Zamachy anarchistyczne w świetle  prawa austriackiego drugiej połowy XIX wieku

Radosław Antonów

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: doktryny polityczne i prawne, doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu, problematyka z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, polityka społeczna, problematyka z zakresu handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, współczesne wojny asymetryczne, zamówienia publiczne.

Więcej o autorze