0 0,00 

Adam Pacholak

Adam Pacholak

Doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy do zespołu badawczego Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną. Laureat Nagrody im. Mieczysława F. Rakowskiego za najlepszą pracę magisterską o historii PRL, ufundowanej przez tygodnik „Polityka”, oraz konkursu „Przestrzeń wspólna jest wartością” na prace o teorii architektury Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w 2019 roku. Adiunkt w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Autor książki „Elektronowy mózg miasta. Idea nowoczesnego Wrocławia a budynek ZETO” (Wrocław 2019). Adiunkt w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Powrót