0 0,00 

Dorota Czerwińska  

Dorota Czerwińska  

Dorota Czerwińska — doktora, adiunktka w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokatka w Izbie Wrocławskiej; wykonawczyni w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (samodzielnie kieruje projektem dotyczącym optymalnego modelu porozumień procesowych, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki). Jej zainteresowania badawcze obejmują zwłaszcza problematykę konsensualizmu w procesie karnym i jego rzetelności oraz prawa porównawczego. 

Powrót