0 0,00 

Marek Szydło

Marek Szydło

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik specjalizujący się w prawie publicznym gospodarczym i prawie Unii Europejskiej. Autor kilkunastu monografii naukowych i licznych artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach prawniczych. Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim

Więcej informacji

Powrót