0 0,00 

Mateusz Świetlicki

Mateusz Świetlicki

Doktor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Współzałożyciel i członek rady programowej wydziałowego Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, wieloletni współpracownik Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej. Stypendysta Internationale Jugendbibliothek (The International Youth Library, Monachium – 2020/2021), Fulbrighta (University of Illinois at Chicago, 2018), Uniwersytetu Harvard (USA, 2012) oraz Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina, 2014). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii i licznych artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę dziecięcą i młodzieżową Kanady i Stanów Zjednoczonych, jak również szeroko rozumianą kulturę popularną i film. Prowadzi zajęcia m.in. z literatury i kultury amerykańskiej, filmu i fenomenów popkultury. Obecnie pracuje nad projektem pt. Remembering and Forgetting. Images of Eastern Europe in North American Children’s Literature, poświęconym pamięci w literaturze dziecięcej Ameryki Północnej. Jest przedstawicielem Childhood & Youth Network międzynarodowej organizacji SSHA oraz członkiem wielu organizacji (m.in. IRSCL i MSA). Zastępca redaktor naczelnej dwujęzycznego czasopisma „Filoteknos” (lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 40 punktów; ERIH+).

Więcej informacji

Powrót