0 0,00 

Justyna Deszcz-Tryhubczak

Justyna Deszcz-Tryhubczak

Doktora habilitowana, profesora UWr

Adiunktka w Zakładzie Literatury Angielskiej oraz Studiów Porównawczych Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące literatury angielskiej oraz literatury i kultury dziecięcej i młodzieżowej. Jest autorką książki Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers (2016), w której postuluje, iż badania literatury dziecięcej prowadzone dla i z dziećmi, a nie jedynie odzieciach, przeciwdziałają wykluczaniu konkretnych doświadczeń kulturowych i społecznych młodego pokolenia z dyskursu politycznego i publicznego. Jest stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003 i 2004), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005) oraz Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2005). W 2012 r. zdobyła stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a w 2013 r.–Fulbright Senior Advanced Research Award na badania w Department of Childhood Studies, Rutgers University.

Więcej informacji

Powrót