0 0,00 

Dorota Kołodziejczyk

Dorota Kołodziejczyk

Doktora habilitowana

Pisze o sobie

Obiektem mojego zainteresowania badawczego jest nie tyle sam temat migracji, porzucenia miejsca, znalezienia nowego i konsekwencji tego procesu dla poczucia tożsamości, lecz, przede wszystkim, strategie narracyjne i retoryczne, które z owych okoliczności rozwijają obrazy i opowieści wpisujące się w horyzont kosmopolityki i, tym samym, nawiązują krytyczny dialog z różnymi formami światowości wynikającymi z uprzywilejowanego dostępu do świata (umożliwionym przez pochodzenie klasowe, edukację itd.).

Więcej informacji

Powrót