0 0,00 

Księga jubileuszowa dla prof. Tadeusza Kocowskiego

15/09/2022
Księga jubileuszowa dla prof. Tadeusza Kocowskiego

23 września (piątek) odbędzie się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Tadeuszowi Kocowskiemu – Dyrektorowi Instytutu Nauk Administracyjnych i Kierownikowi Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 w Auli Leopoldina i będzie połączona z konferencją naukową „Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki”. Wstęp wolny.

W 334 numerze czasopisma „Prawo” zatytułowanym „Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki” znalazły się artykuły wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz nauk ekonomicznych, przygotowane w związku z jubileuszem siedemdziesięciolecia Profesora Tadeusza Kocowskiego – Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Treść tomu prezentuje wszechstronne ujęcie teoretycznych i praktycznych aspektów oddziaływania państwa na gospodarkę. W poszczególnych artykułach zostały przedstawione zarówno ogólne instrumenty prawne ingerencji organów władzy publicznej w stosunki gospodarcze, jak i zagadnienia szczegółowe, dotyczące wyodrębnionych dziedzin prawnej regulacji życia gospodarczego – m.in. prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa zamówień publicznych. W tomie znalazły się także teksty odnoszące się bieżących problemów społeczno-gospodarczych – epidemii Covid-19 oraz kryzysów gospodarczych.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powrót

Przeczytaj również