0 0,00 

Prawo | tom CCCXXXIV | Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki


Tom prezentuje wszechstronne ujęcie teoretycznych i praktycznych aspektów oddziaływania państwa na gospodarkę. W poszczególnych artykułach zostały przedstawione zarówno ogólne instrumenty prawne ingerencji organów władzy publicznej w stosunki gospodarcze, jak i zagadnienia szczegółowe, dotyczące wyodrębnionych dziedzin prawnej regulacji życia gospodarczego, między innymi prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa zamówień publicznych. W publikacji zgromadzono także teksty odnoszące się do bieżących problemów społeczno-gospodarczych: epidemii COVID-19 oraz kryzysów gospodarczych.

W tomie 334 znalazły się artykuły wybitnych przedstawicieli nauki publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz nauk ekonomicznych, przygotowane w związku z jubileuszem siedemdziesięciolecia profesora Tadeusza Kocowskiego, Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0524-4544
Liczba stron
992
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022

O redaktorach

Prawo | tom CCCXXXIV | Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki

Karol Kiczka

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
Prawo | tom CCCXXXIV | Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki

Witold Małecki

Doktor
Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach dawnego Związku Radzieckiego i Dalekiego Wschodu.

Więcej o redaktorze