0 0,00 

Tadeusz Kocowski

Tadeusz Kocowski

Profesor doktor habilitowany

Emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, były dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych, kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego oraz kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Studium Podyplomowego Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa zamówień i bezpieczeństwa wewnętrznego, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”. Organizator wielu konferencji naukowych dotyczących problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności. 

Więcej informacji

Powrót