0 0,00 

Witold Małecki

Witold Małecki

Doktor

Autor publikacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim – rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. Państwo i Prawo, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Przegląd Prawa i Administracji, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa). Dwukrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureat nagrody Najlepszy Dyplom Roku dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014. Absolwent aplikacji notarialnej, zastępca notarialny. Sekretarz naukowy czasopisma Prawo w serii „Acta Universitatis Wratislaviensis”. Opiekun Koła Naukowego Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości. Wiceprezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.

Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach dawnego Związku Radzieckiego i Dalekiego Wschodu.

Więcej informacji

Powrót