0 0,00 

Michał Raduła

Michał Raduła

Doktor

Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr. Adwokat. Działalność badawczą koncentruje w szczególności na regulacjach związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce. W polu zainteresowań pozostaje także prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji oraz prawo własności intelektualnej.

Więcej informacji

Powrót