0 0,00 

Prawo | tom CCCXXXI | Niepomijalność administracji publicznej


Na tom CCCXXXI czasopisma „Prawo” poświęcony tematycznie niepomijalności administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez zaproszonych do tego przedsięwzięcia wydawniczego autorów z kilku polskich ośrodków akademickich. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — spojrzenia na znaczenie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i naukowej refleksji nad nimi przez przedstawicieli różnych szkół administratywistycznych. Ta wielość podejść prowadzi do bardzo różnorodnych w tematyce i sposobie jej opracowania wyników badawczych, a mimo to wszyscy autorzy i każdy z nich z osobna potwierdzają tytułową tezę — współczesne społeczeństwo zorganizowane w państwo nie jest zdolne funkcjonować bez administracji publicznej wykonującej jej zadania, choć dla jednych jest to zarazem powód do niepokoju o granice tego wpływu, a dla innych — do niepokoju o zagrożenie prawidłowego regulowania funkcjonowania administracji państwa prawa przy takim jej znaczeniu dla jego bytu.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0524-4544
Liczba stron
356
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Prawo | tom CCCXXXI | Niepomijalność administracji publicznej

Jerzy Korczak

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: nauka administracji, nauka prawa administracyjnego, polityka administracyjna.

Więcej o redaktorze
Prawo | tom CCCXXXI | Niepomijalność administracji publicznej

Tadeusz Kocowski

Profesor doktor habilitowany
Autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”.

Więcej o redaktorze