0 0,00 

Przemysław Jóźwikiewicz

Przemysław Jóźwikiewicz

Doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, terminoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii informatycznej i mykologicznej), morfologia i składnia języka ukraińskiego, translatoryka (w tym przekład audiowizualny), zagadnienia polityki językowej.

Więcej informacji

Powrót