0 0,00 

Anna Ursulenko

Anna Ursulenko

Doktora

Zainteresowania naukowe: problematyka utopii, dystopii oraz antyutopii w literaturach słowiańskich; zagadnienia tożsamości i tradycji w refleksji kulturologicznej XIX-XXI w.; stereotypy i uprzedzenia międzykulturowe; polsko-ukraińskie stosunki w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji

Powrót