0 0,00 

Danuta Pytel-Pandey

Danuta Pytel-Pandey

Doktora

Zainteresowania naukowe: socjo- i pragmalingwistyka, językoznawstwo konfrontatywne, badania w zakresie aktów mowy, (nie)grzeczność językowa, agresja werbalna, współczesna komunikacja międzyludzka, glottodydaktyka.

Więcej informacji

Powrót