0 0,00 

Magdalena Ślawska

Magdalena Ślawska

Doktora

Absolwentka polonistyki i slawistyki. Od 2012 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadzi badania z zakresu współczesnej literatury chorwackiej i serbskiej. W szczególności interesują ją zagadnienia jugonostalgii i mediatyzacji pamięci, problematyka przekładu, chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej recepcja w Polsce. W 2013 roku wydałam książkę pt. Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików. Jej prace naukowe ukazują się również w monografiach oraz na łamach czasopism, takich jak: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia”, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, „Slavia Meridionalis” oraz „Detinjstvo”.

Powrót