0 0,00 

Joanna Kula

Joanna Kula

Doktora

Zainteresowania naukowe: współczesna literatura rosyjska, Kaukaz w kulturze i literaturze rosyjskiej, kultura i tradycje narodów Kaukazu, literatura rosyjska w kontekście postkolonialnym, transgraniczność i geopoetyka.

Więcej informacji

Powrót