0 0,00 
50,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
50,00 zł

Najnowszy, 177 numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” (2023), zatytułowany „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza” zawiera 29 artykułów, których autorami są slawiści afiliowani w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich (w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Serbii, Słowenii). Artykuły tomu składają się wielowątkową refleksję nad dosłownie i metaforycznie rozumianą zarazą, nad literackimi i kulturowymi przedstawieniami pandemii, epidemii, choroby. Zastosowane przez badaczy strategie interpretacji wybranych tekstów literackich pozwoliły pokazać zarazę jako czynnik diagnozujący kondycję ludzką, weryfikujący wiedzę o naturze człowieka i jego miejscu w świecie.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023

O redaktorkach

Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVII

Anna Ursulenko

Doktora
Zainteresowania naukowe: problematyka utopii, dystopii oraz antyutopii w literaturach słowiańskich; zagadnienia tożsamości i tradycji w refleksji kulturologicznej XIX-XXI w.; stereotypy i uprzedzenia międzykulturowe; polsko-ukraińskie stosunki w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVII

Ewa Komisaruk

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: literatura i kultura rosyjska XX wieku z perspektywy gender studies, urban studies, sound studies, memory studies.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVII

Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Doktora
Zainteresowania naukowe: literatura czeska i słowacka dwudziestolecia międzywojennego, lat 60. XX wieku oraz okresu tzw. normalizacji; glottodydaktyka – zwłaszcza nauczanie specjalistycznych odmian języka czeskiego; problematyka przekładu – głównie przekład z dziedziny prawa i ekonomii, a także przekład audiowizualny.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVII

Joanna Kula

Doktora
Zainteresowania naukowe: współczesna literatura rosyjska, Kaukaz w kulturze i literaturze rosyjskiej, kultura i tradycje narodów Kaukazu, literatura rosyjska w kontekście postkolonialnym, transgraniczność i geopoetyka.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLXXVII

Magdalena Ślawska

Doktora
Prowadzi badania z zakresu współczesnej literatury chorwackiej i serbskiej. W szczególności interesują ją zagadnienia jugonostalgii i mediatyzacji pamięci, problematyka przekładu, chorwacka literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej recepcja w Polsce.

Więcej o redaktorze