0 0,00 

Maciej Trzciński

Maciej Trzciński

Doktor habilitowany, profesor UWr

Zainteresowania naukowe: prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, przestępczość przeciwko zabytkom, archeologia sądowa.

Więcej informacji

Powrót