0 0,00 

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom LVI

35,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35,00 zł.


Tom 56 NKPK prezentuje dość zwarty tematycznie panel opracowań związanych z problemami kryminalistycznymi oraz prawnokarnymi. Wśród zagadnień poruszanych w niniejszym tomie odnajdziemy interesujące rozważania dotyczące zniesławienia, analizę w zakresie weryfikacji wersji zabójstwa w przypadkach zaginięcia człowieka oraz inne zagadnienia związane z dowodzeniem w przypadku zabójstwa. Wśród opracowań znalazły się także artykuły poświęcone czynnościom oględzinowym realizowanym w toku postępowania karnego. Teksty zebrane w kierowanym do czytelników tomie krytycznie analizują wprowadzane i proponowane nowe rozwiązania. Niestety uwagi autorów nie są brane pod uwagę przez ustawodawcę, który często tworzy prawo bez konsultacji ze specjalistami i bez przeprowadzenia środowiskowych konsultacji. Dobrze, że przynajmniej pozyskany szeroki krąg czytelników ma sposobność zapoznania się z poglądami pracowników nauki i przedstawicieli praktyki, które pozostają w opozycji do treści zawartych w nowych regulacjach ustawowych, a nawet wyraźnie wskazują nieprawidłowości w stosowaniu prawa.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-5065
Liczba stron
228
Format
A5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorach

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom LVI

Maciej Trzciński

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, przestępczość przeciwko zabytkom, archeologia sądowa.

Więcej o redaktorze
Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom LVI

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego, nadzór penitencjarny, współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, empiryczne metody prawa...

Więcej o redaktorze