0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom LXXXIX

10,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
10,00 zł

Ochrona dziedzictwa kultury staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawników reprezentujących różne gałęzie prawa. Nie ulega wątpliwości, iż problematyka prawnej ochrony dziedzictwa kultury była przez lata podejmowana w zasadzie wyłącznie przez środowisko historyków sztuki, konserwatorów czy muzealników. Nowe realia prawne oraz społeczno-gospodarcze ujawniły wiele, dotąd nierozpoznanych bądź marginalizowanych, problemów związanych z ochroną dziedzictwa kultury, zwłaszcza jego materialnych komponentów, jakimi są zabytki. Przedstawione w numerze 89 „Przeglądu Prawa i Administracji” artykuły podejmują m.in. zagadnienie funkcjonujących w kraju baz danych obiektów skradzionych bądź nielegalnie wywiezionych z kraju.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
116
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2012

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom LXXXIX

Maciej Trzciński

Doktor habilitowany, profesor UWr
Zainteresowania naukowe: prawo ochrony dziedzictwa kulturowego, przestępczość przeciwko zabytkom, archeologia sądowa.

Więcej o redaktorze
Przegląd Prawa i Administracji | tom LXXXIX

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze