0 0,00 

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe: współczesna literatura i kultura rosyjska, nurt nieoficjalny w literaturze i sztuce radzieckiej, awangarda rosyjska, kulturowe i literackie związki polsko-rosyjskie.

Więcej informacji

Powrót