0 0,00 

Slavica Wratislaviensia | tom CLXVII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1

80,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1537" strip_tags="yes"]


Najnowszy numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” jest poświęcony tematowi śmierci w literaturze rosyjskiej w różnych epokach historycznoliterackich. Polscy i zagraniczni autorzy pięćdziesięciu opublikowanych tu artykułów podjęli refleksję między innymi nad filozoficznymi, kulturowymi, religijnymi, społecznymi i psychologicznymi wymiarami śmierci oraz ich literackimi reprezentacjami, negacją śmierci i koncepcjami nieśmiertelności, postawami wobec umierania, obrzędami i tradycjami funeralnymi, a także nad estetyką i poetyką utworów zawierających wątki tanatologiczne. Materiałem badawczym studiów są zarówno wybitne i znane, jak i drugorzędne i zapomniane, bądź dopiero odkrywane, dzieła poetyckie, prozatorskie, dramaturgiczne i publicystyczne, pochodzące z różnych epok — od czasów najdawniejszych do naszych dni. Teksty zostały napisane w języku rosyjskim i polskim, w różnych kluczach metodologicznych. Kolejny numer czasopisma będzie zawierał teksty traktujące o tej samej problematyce w innych literaturach słowiańskich.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Liczba stron
640
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2018
https
//wuwr.pl/swr/issue/view/248

O redaktorce

Slavica Wratislaviensia | tom CLXVII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: współczesna literatura i kultura rosyjska, nurt nieoficjalny w literaturze i sztuce radzieckiej, awangarda rosyjska, kulturowe i literackie związki polsko-rosyjskie.

Więcej o redaktorze