0 0,00 

Slavica Wratislaviensia | tom CLVIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły

39,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
39,00 zł

W ramach cyklicznie ukazujących się tomów zbiorowych pod wspólnym tytułem „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” rezultaty swoich badań prezentują i publikują nie tylko naukowcy z ośrodka wrocławskiego, lecz także slawiści z Polski i z zagranicy (m.in. Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Niemiec, Litwy, Czech, Słowacji, Serbii, Chorwacji, Japonii, Finlandii). Dotychczas ukazało się 10 tomów zbiorowych; do rąk czytelników trafia właśnie kolejny, poświęcony zagadnieniu zmysłów. Zaprezentowane artykuły zawierają refleksję nad istotą, miejscem i rolą zmysłów jako kategorii literackiej/kulturowej.
Zakres omówionych tu kwestii jest wyjątkowo duży i obejmuje zagadnienia związane z poetyką dzieła literackiego, szeroko rozumianymi powinowactwami między sztukami siostrzanymi a literaturą, aspektami filozoficznymi, estetycznymi i społecznymi, których literatury słowiańskie są nosicielami. Jeśli przyłożyć do tomu miarę chronologiczną, to okazuje się, iż problem naukowy „Wielkich tematów kultury” zyskuje swoją realizację od literatur dawnych (od czasów pierwszych zabytków piśmiennictwa i folkloru), poprzez poszczególne epoki w dziejach literatur słowiańskich (np. barok, romantyzm, realizm, modernizm), aż po czasy najnowsze.
Publikacja kierowana jest zarówno do specjalistów-filologów, jak i do tych wszystkich czytelników, którym nieobce są fascynacje humanistyczne.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Liczba stron
360
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2014
https
//wuwr.pl/swr/issue/view/240

O redaktorkach

Slavica Wratislaviensia | tom CLVIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania naukowe: współczesna literatura i kultura rosyjska, nurt nieoficjalny w literaturze i sztuce radzieckiej, awangarda rosyjska, kulturowe i literackie związki polsko-rosyjskie.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLVIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły

Izabella Malej

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku; zjawisko modernizmu w kulturze europejskiej; korespondencje literatury i sztuk pięknych; symbolizm literacki i jego kontaminacje z filozofią, antropologią, psychologią/psychoanalizą, religioznawstwem; poetyka dzieła modernistycznego.

Więcej o redaktorze