0 0,00 

Izabella Malej

Izabella Malej

Profesora doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku; zjawisko modernizmu w kulturze europejskiej; korespondencje literatury i sztuk pięknych; symbolizm literacki i jego kontaminacje z filozofią, antropologią, psychologią/psychoanalizą, religioznawstwem; poetyka dzieła modernistycznego.


Więcej informacji

Powrót