0 0,00 

Wojciech Browarny

Wojciech Browarny

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, regionalista (silezjanista), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kieruje Pracownią Badań Regionalnych, a od 2016 r. Zakładem Historii Literatury Polskiej po 1918 roku w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Jest przewodniczącym Uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Osób Zasłużonych dla UWr. W kadencji 2020-2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1996–1999 kierował działem krytyki pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Jako recenzent współpracuje z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Odra”. Zajmuje się współczesną polską prozą, kulturą literacką na Śląsku po 1945 roku, antropologicznymi problemami nowoczesności.

Autor książek Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych (Wrocław 2002), Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (Wrocław 2008), Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość (2013), Tadeusz Różewicz and Modern Identity in Poland since the Second World War (tłum. P. Zazula, Wrocław 2019), Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska (Wrocław 2019).

Współredaktor tomów Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza (Kraków 2007), Herbert (nie)oswojony (Wrocław 2008), Białoszewski przed dziennikiem (Kraków 2010), Po Miłoszu (Kraków 2011), Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku (Kraków 2014), Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność (Wałbrzych 2014), Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (Kraków 2015), Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność (Wrocław 2016) oraz antologii Zaraz wracam. Antologia (2008), Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku (Wrocław 2012), „Die schönen Überbleibsel nach dem Ende der Welt.“ Sudeten, literarisch. „Piękne resztki po końcu świata.“ Sudety literackie. „Krásné relikty po konci svĕta.” Sudety literárně (Dresden 2017), Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, red. Wojciech Browarny, Paweł Mackiewicz, Joanna Orska, t. 1 (Kraków 2018), t. 2 (Kraków 2019). Jest współautorem haseł regionalistycznej Odznaki Dolnośląskiej (Kotórz Mały 2015).

Więcej informacji

Powrót