0 0,00 

Powszechna ochrona ludności. Krajowy system ratowniczy. Ochotnicze straże pożarne


Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego jest jednym z podstawowych zadań współczesnego państwa. Przedmiotem działania organów administracji publicznej, a w jej ramach różnego rodzaju służb, inspekcji oraz straży, jest m.in. ochrona ludności przed zagrożeniami mogącymi naruszyć takie stany jak porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także takie dobra chronione przez prawo jak życie, zdrowie i mienie. Wskazanie rodzajów i form działań podmiotów je podejmujących, jak również roli jednostek będących przedmiotem ochrony, zarówno w stanie pokoju, w stanach nadzwyczajnych, jak i w stanie wojny, stanowi kluczowe zagadnienie przedstawianego zbioru. 

 Artykuły składające się na treść publikacji zostały przygotowane przez przedstawicieli nauki zajmujących się problematyką bezpieczeństwa jako zadaniem administracji rządowej i samorządowej. Jednakże wyjątkowość całokształtowi pracy nadaje udział w niej przedstawicieli służb, praktyków bezpieczeństwa, dzielących się z czytelnikiem refleksjami bazującymi na bogatym doświadczeniu zdobytym przez lata pracy na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności. W tym zakresie wskazać należy w szczególności na teksty autorstwa przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej – Komendy Głównej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Ponadto podkreślenia wymaga udział w publikacji osób zaangażowanych w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, przede wszystkim członków Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe: Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne, ochotnicze straże pożarne, edukacja dla bezpieczeństwa, krajowy system ratowniczo-gaśniczy


 

 

Numery DOI poszczególnych artykułów

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3802-7
Liczba stron
221
Format
publikacja elektroniczna
Rok wydania
2023
Seria
Do pobrania

O redaktorach

Powszechna ochrona ludności. Krajowy system ratowniczy. Ochotnicze straże pożarne

Michał Raduła

Doktor
Działalność badawczą koncentruje w szczególności na regulacjach związanych z systemem ochrony zdrowia w Polsce. W polu zainteresowań pozostaje także prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji oraz prawo własności intelektualnej.

Więcej o redaktorze
Powszechna ochrona ludności. Krajowy system ratowniczy. Ochotnicze straże pożarne

Tadeusz Kocowski

Profesor doktor habilitowany
Autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”.

Więcej o redaktorze