1 30,00 

Germanica Wratislaviensia | tom 146 | Welten in Zeit und Raum

30,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
30,00 zł

Najnowszy numer czasopisma „Germanica Wratislaviensia” w części literaturoznawczej zawiera teksty poruszające kwestie historyczne związane z faszyzmem oraz śląską publicystyką po I wojnie światowej. W części językoznawczej można natomiast przeczytać o zjawiskach obecnych w niemieckim języku pisanym zarówno w XIV wieku, jak i w okresie narodowego socjalizmu. Ponadto numer gromadzi artykuły komparatystyczne, o zjawiskach obecnych na pograniczu języka niemieckiego, polskiego i rosyjskiego, a także funkcjonujące w wymiarze transdyscyplinarnym. Z kolei w rozbudowanej części recenzyjnej można odnaleźć informacje na temat publikacji germanistycznych z lat 2019–2020.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0435-5865
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorach

Germanica Wratislaviensia | tom 146 | Welten in Zeit und Raum

Anna Małgorzewicz

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 146 | Welten in Zeit und Raum

Tomasz Małyszek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 146 | Welten in Zeit und Raum

Urszula Bonter

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania badawcze: społeczna historia literatury niemieckiej; realizm mieszczański; życie literackie; historia książki i ruchu wydawniczego; literatura popularna, powieść i teoria powieści w epoce oświecenia.

Więcej o redaktorze