0 0,00 

Urszula Bonter

Urszula Bonter

Profesora doktora habilitowana

Germanistka, profesora zwyczajna w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowniczka Pracowni Badań nad Społeczną Historią Literatury.

Zainteresowania badawcze: społeczna historia literatury niemieckiej; realizm mieszczański; życie literackie; historia książki i ruchu wydawniczego; literatura popularna, powieść i teoria powieści w epoce oświecenia.

Więcej informacji

Powrót