0 0,00 

Anna Małgorzewicz

Anna Małgorzewicz

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Ukończyła studia germanistyczne w 1994 r. (Uniwersytet Wrocławski, Humboldt-Universität zu Berlin), tytuł pracy magisterskiej: Die Praxis des suggestopädischen Unterrichts am Beispiel der Didactica-Schule in Berlin. W 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. Prozessorientierte Dolmetschdidaktik (Uniwersytet Wrocławski). W 2013 r. uzyskała stopień doktory habilitowanej, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und translationsdidaktischer Sicht.
Pracownica naukowo-dydaktyczna Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 1994 r. Założycielka i od 2003 r. do chwili obecnej kierowniczka Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego. W roku 2008 zainicjowała utworzenie Pracowni Translatoryki, którą kierowała do roku 2016. Poprzez włączenie obszaru badań Pracowni do Zakładu Glottodydaktyki, którym kierowała od roku 2013, doprowadziła w 2016 r. do jego przekształcenia w Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki.


Założycielka i od 2010 r. redaktorka naczelna czasopisma „Studia Translatorica” oraz od roku 2009 serii „Krajobrazy Przekładu”. Od 2016 r. współredaktorka czasopisma „Germanica Wratislaviensia”. Członkini Rad Naukowych czasopism „Studia Linguistica” i „Applied Linguistics Papers”.

Autorka monografii, artykułów naukowych z zakresu translatoryki, translo- i glottodydaktyki, podręczników, skryptów oraz przekładów. Współredaktorka tomów zbiorowych. Organizatorka międzynarodowych konferencji translatorycznych w latach 2009, 2011, 2015 i 2018 i międzynarodowej Szkoły Letniej SummerTrans w 2011 r. Autorka programów kształcenia translatorycznego.
Od 2013 r. wiceprzewodnicząca International Academy for Translation and Interpreting (IATI). Od 2017 r. członkini Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Od 2018 r. członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

Więcej informacji

Powrót