0 0,00 

Tomasz Majewski

Tomasz Majewski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada historię filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię kultury na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2010-2011 kurator projektów filmowych „Zobaczyć Gorgonę”, „Born to Kvech” i „Max i Marcel Opuls” na Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Laureat nagrody „Literatury na świecie” w kategorii „Nowy głos” za rok 2011, nominowany do nagrody im. Jana Długosza. Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (2011). Redaktor tomów Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (2009), Pamięć Shoah (2009) i Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices (2010). Publikował w „Kwartalniku filmowym”, „Kulturze współczesnej”, „Dialogu”, „Tekstach Drugich”. Stale współpracuje z Muzeum Sztuki w Łodzi, Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Od 2013 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Więcej informacji

Powrót