0 0,00 

Krzysztof Łukasiewicz

Krzysztof Łukasiewicz

Doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej, dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego, filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla.

Więcej informacji

Powrót