0 0,00 

Renata Raszewska-Skałecka 

Renata Raszewska-Skałecka 

Doktora habilitowana nauk prawnych

Pracuje w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji, w tym źródeł prawa, administracji samorządowej i zakładowej. Specjalizuje się w problematyce administracji świadczącej i prawa zakładowego, w szczególności prawa oświatowego i edukacji samorządowej. 

Powrót