0 0,00 

Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa


Postępujący proces globalizacji, któremu towarzyszy rozwój neoliberalizmu ekonomicznego, stał się powodem reform i zmian w systemach edukacji wielu krajów, w tym Polski. Powstanie globalnego rynku usług edukacyjnych zrodziło jednak problemy związane z uznaniem kształcenia, zwłaszcza na poziomie wyższym, za dobro publiczne. W efekcie edukacja coraz częściej jawi się jako jeden z sektorów gospodarki, poddany zasadom i wymogom rynkowej konkurencyjności. To jednak powoduje, że jej nadrzędnym celem staje się wykształcenie przedsiębiorczego obywatela i pracownika, przyczyniającego się do wzrostu gospodarczego kraju.

Słowa kluczowe: edukacja, szkolnictwo wyższe, prywatyzacja, urynkowienie, dobro publiczne, globalne dobro publiczne, uniwersytet

Keywords: education, higher education, privatization, marketization, public good, global public good, university

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3807-2
Liczba stron
163
Format
publikacja elektroniczna
Rok wydania
2022
Seria
Do pobrania

O autorkach

Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa

Jolanta Blicharz

Profesora doktora habilitowana nauk prawnych
Specjalizuje się w zagadnieniach sektora publicznego i pozarządowego oraz sektora tzw. nowej ekonomii społecznej.

Więcej o autorce
Teoretycznoprawne aspekty edukacji jako dobra publicznego w kontekście tendencji prywatyzacyjnych i urynkowienia szkolnictwa

Renata Raszewska-Skałecka 

Doktora habilitowana nauk prawnych
Specjalizuje się w problematyce administracji świadczącej i prawa zakładowego, w szczególności prawa oświatowego i edukacji samorządowej. 

Więcej o autorce