0 0,00 

Piotr Oszczanowski

Piotr Oszczanowski

Doktor habilitowany

Historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, specjalista sztuki dawnej, głównie nowożytnej. Od 2014 dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe: śląska rzeźba renesansowa, manierystyczna i wczesnobarokowa, sztuka czasów panowania cesarza Rudolfa II (1576–1612), nowożytna sztuka niderlandzka, nowożytny rysunek i grafika, nowożytne złotnictwo śląskie, ikonografia religijna i polityczna w sztuce doby nowożytnej, muzealnictwo.

Więcej informacji

Powrót