0 0,00 

Andrzej Betlej

Andrzej Betlej

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, w latach 2016-2020 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, od 3 stycznia 2020 dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Zainteresowania naukowe: sztuka nowożytna, zwłaszcza architektura i rzeźba na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Więcej informacji

Powrót