0 0,00 

Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych


Książka, która składa się z 34 artykułów, jest próbą monograficznej prezentacji zagadnienia poświęconego sztuce trzech regionów artystycznych – Śląska, Małopolski i Kresów Południowo-Wschodnich w czasach nowożytnych. Jej treścią jest m.in. ukazanie podobieństw i różnic oraz wzajemnych związków i kontaktów artystycznych wspomnianych terenów, w tym funkcjonowania tych samych schematów kompozycyjnych, wzorów, wprowadzania nowych rozwiązań, migracji artystów i dzieł sztuki. Poszczególne artykuły prezentują zagadnienia dotyczące szeroko pojętych związków artystycznych pomiędzy rzeczonymi regionami artystycznymi, choć większość z nich dotyczy tylko jednego z nich. Ponadto na sztukę Śląska i Kresów spojrzano jako na tereny pogranicza kulturowego, a w niektórych przypadkach jako swoistego pomostu łączącego przede wszystkim Małopolskę z odleglejszymi obszarami Europy.
Autorzy zawartych w książce artykułów wielokrotnie zwracają w nich uwagę na związki, jakie w przeszłości łączyły trzy, jakże ważne ośrodki artystyczne i kulturowe. Fakt, iż wspomniane regiony nigdy w tym samym momencie historii nie należały do Rzeczypospolitej, nie pozbawia nas bowiem prawa do podkreślania ich dawnej rangi i znaczenia, odkrywania, a może tylko przypominania relacji, jakie niegdyś miedzy nimi istniały. Leżące na ważnym, europejskim szlaku komunikacyjnym – na „Wysokiej Drodze” (zw. „Drogą Królewską” lub „Via Regia”, czy też „Hohe Strasse”) – ośrodki miejskie, takie jak Wrocław, Kraków i Lwów (ale także np. Zgorzelec, Legnica, Opole, Tarnów i Rzeszów), przez stulecia łączyła sieć różnorodnych kontaktów, spośród których polityczne, a zwłaszcza handlowe i gospodarcze, były częstokroć efektownie wzmacniane poprzez szeroko pojętą wymianę artystyczną. To właśnie idea „Wysokiej Drogi” urasta do rangi motywu przewodniego tej publikacji.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3174-5
Liczba stron
472
Format
A4, oprawa twarda
Rok wydania
2011

O redaktorach

Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych

Andrzej Betlej

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2012-2016 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, w latach 2016-2020 dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, od 3 stycznia 2020 dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Zainteresowania naukowe: sztuka nowożytna, zwłaszcza architektura i rzeźba na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Więcej o redaktorze
Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych

Katarzyna Brzezina

Doktora
Zainteresowania naukowe: sztuka nowożytna, głównie XVIII wieku w Czechach, na Morawach, na Śląsku i w południowych Niemczech, osiemnastowieczna rzeźba w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski, kolekcjonerstwo magnackie, sztuka sakralna na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Więcej o redaktorze
Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych

Piotr Oszczanowski

Doktor habilitowany
Zainteresowania naukowe: śląska rzeźba renesansowa, manierystyczna i wczesnobarokowa, sztuka czasów panowania cesarza Rudolfa II (1576–1612), nowożytna sztuka niderlandzka, nowożytny rysunek i grafika, nowożytne złotnictwo śląskie, ikonografia religijna i polityczna w sztuce doby nowożytnej, muzealnictwo.

Więcej o redaktorze