1 40,00 

Monika Wolting

Monika Wolting

Profesora zwyczajna w Zakładzie Literatury Niemieckiej po 1945 roku

Jest pracownicą naukową w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, doktoryzowała się w 2002 w Warszawie. W roku 2010 obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim rozprawę habilitacyjną, pt. Der Garten als Topos in dem Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch (Wrocław, 2010). Od wielu lat jest związana z wrocławskim Studium Tłumaczy Języka Niemieckiego.

Jej obszary badawcze leżą w miejscu przecięcia nauk literaturoznawczych i kulturoznawczych, w swoich pracach wykorzystuje teorie semiotyczne, w szczególności narratologiczne oraz teorie modernizacji. Zajmuje się współczesną literaturą niemiecką, literaturą transkulturową, kulturową tożsamością, bada teksty literatury niemieckiej i polskiej.

Więcej informacji

Powrót