0 0,00 

Miłosz Bukwalt

Miłosz Bukwalt

Doktor

Zainteresowania: literatury południowosłowiańskie w kluczu komparatystycznym, kultura tradycyjna Słowian w ujęciu porównawczym,  literatura w perspektywie psychologii i psychiatrii humanistycznej (literatura i psychoanaliza, neopsychoanaliza, psychologia głębi, psychologia indywidualna, psychologia humanistyczna, logoterapia, behawioryzm, motyw szaleństwa, szaleńca i szpitala psychiatrycznego w literaturze), polemologia, erotyzm w literaturze i malarstwie, teoria groteski i absurdu, problematyka mortualna w literaturze i sztukach pięknych (tanatologia, psychotanatologia, suicydologia, bioetyka), literatura wobec zła, Holocaust na ziemiach południowosłowiańskich, kategoria piętna, obcości i inności na gruncie socjologii, antropologii społecznej i kulturowej, antropologia medyczna, poetyka żywiołów.

Więcej informacji: https://www.ifs.uni.wroc.pl/o-instytucie-2/pracownicy-ifs-2/12-bukwalt-milosz

Powrót