0 0,00 

Slavica Wratislaviensia | tom CLXIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

75,00  Kup książkę

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 75,00 zł.


Starość to temat przewodni najnowszego numeru czasopisma „Slavica Wratislaviensia”. W sferze zainteresowania autorów poszczególnych tekstów znalazły się literackie rozważania o starości, jej projekcje i wyobrażenia ujęte w wielu aspektach: od egzystencjalnego, kulturowego, ideologicznego i politycznego, po społeczny. Kilkudziesięciu slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych przedstawiło analizy utworów, których dominantami tematycznymi są myśli o sensie życia i śmierci, doświadczenie przemijania i starości, jej jednostkowe i pokoleniowe doznawanie, konflikt młodości i starości. Koncept „starość”, starość jako kod kulturowy, doświadczenie starości w obliczu współczesnych dylematów egzystencjalnych, ideologiczne kody postrzegania starości, starość jako (anty)fenomen społeczno-kulturowy, patriotyczno-narodowy charakter starości w ideologii i literaturze to zaledwie kilka przykładów zagadnień podjętych w publikowanych tekstach. Różnorodność gatunkowa wybieranych do analizy utworów oraz suma rozmaitych ujęć tematu pozwalają na wielostronny ogląd problemu i zaakcentowanie jego ponadczasowości.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1150
Liczba stron
816
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016
https
//wuwr.pl/swr/issue/view/244

O redaktorach

Slavica Wratislaviensia | tom CLXIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

Ewa Komisaruk

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: literatura i kultura rosyjska XX wieku z perspektywy gender studies, urban studies, sound studies, memory studies.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLXIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

Marcin Borowski

Doktor
Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XIX i XX wieku, życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego, współczesny ateizm, wątki religijne i ateistyczne w literaturze, literatura fantasy i scence fiction, społeczny odbiór literatury, prawo cywilne.

Więcej o redaktorze
Slavica Wratislaviensia | tom CLXIII | Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość

Miłosz Bukwalt

Doktor Zainteresowania: literatury południowosłowiańskie w kluczu komparatystycznym, kultura tradycyjna Słowian w ujęciu porównawczym, literatura w perspektywie psychologii i psychiatrii humanistycznej, polemologia, erotyzm w literaturze i malarstwie, teoria groteski i absurdu, problematyka mortualna w literaturze i sztukach pięknych, literatura wobec zła, Holocaust na ziemiach południowosłowiańskich, kategoria piętna, obcości i inności na gruncie socjologii, antropologii społecznej i kulturowej, antropologia medyczna, poetyka żywiołów.

Więcej o redaktorze